Методикалык кеңеш

План работы методического совета на 2021-2022.pdf

план работы метод совета 2022-2023 уч.г.pdf

план работы метод совета 2023-2024 уч.г.pdf

Методикалык кенештин мучолорунун тизмеси.pdf

Педагогикалык чеберчиликти жогорулатуу мектебинин 2021-2022- окуу жылындагы иш планы.pdf

Педагогикалык чеберчиликти жогорулатуу мектебинин 2022-2023- окуу жылындагы иш планы.pdf

Педагогикалык чеберчиликти жогорулатуу мектебинин 2023-2024- окуу жылындагы иш планы.pdf

Структура и макет силлабус а.pdf

Структура и макет рабочей программы.pdf

Жаныдан иштей баштаган окутуучулар мектебинин 2023-2024 окуу жылындагы иш планы.pdf

Жаныдан иштей баштаган окутуучулардын мектебинин 2022-2023- окуу жылындагы иш планы.pdf

План и график повышении квалификации преподавателей ККМК 2023-2024 уч.г.pdf

2023- окуу жылындагы 2-мартындагы ачык сабактын анализи.. (2).pdf

2022-2023- окуу жылындагы ачык сабактын анализи. (1).pdf

Хирургия предметинен колледж ичинде өткөрүлгөн теориялык ачык сабактын усулдук өздөштүрүүсү 2023-2024-окуу жылы.pdf

Колледж ичинде өтүлгөн ачык сабактын анализдери 2023-2024- окуу жылы.pdf

Колледж ичинде 2022- жылы информатика предметинен ачык сабактын окуу-усулдук өздөштүрүүсү.pdf

ККМКнын 2022-2023-окуу жылындагы ачык сабактардын жадыбалы.pdf

ККМКнин 2021-2022- окуу жылындагы ачык сабактардын жадыбалы.pdf

2022-жылдын 2-декабрында колледж ичинде откорулгон ачык сабактын анализи.pdf

Медайым ишинин негиздери предметинен усулдук оздоштуруу.pdf