Түзүмү

     Терапия предметтик бирикмесинин башчысы

Козуева Мамлекет Надыревна 1960 жылы Ош областына караштуу Баткен районунда туулгам. Билимим жогорку. 1978 жылдан 1985 жылга чейин Фрунзедеги медициналык институттун дарылоо факультетинде окуп билим алдым. 1985—1986 жылдары Фрунзе шаарындагы ГБСП №4 шаардык ооруканада врач-интерна болуп иштедим. 1986 жылдан 1997 жылга чейин Кызыл Кыя шаарындагы шаардык поликлиникада врач терапевт болуп эмгектендим. 1997 жылдан азыркы учурга чейин Кызыл Кыя шаарынын медициналык колледжинде терапия сабагынын окутуучусу болуп эмгектенип жатам. 2016 жылдан баштап, мед колледжде «Улуу куратор» болуп иштеймин. 2021 жылдан тартып, окуу жайда терапиялык циклдын «Цикл жетекчиси» болуп иштеп келем. Жалпы эмгек стаж: 39 ж. Педагогикалык стаж: 26 ж. «Саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери» — 2021 ж

 

 

 

 

Хамитова Мухаррам Мухтаровна 1960 жылы Ош областына караштуу Уч Коргон айылында туулган. Билими жогорку. 1977 жылдан 1983 жылга чейин Фрунзе шаарындагы медициналык институттун педиатрия факультетинде окуп билим алган. 1983—1984 жылдары Кызыл Кыя шаардык ооруканада врач интерна болуп иштеген. 1984 жылдан 2002 жылга чейин Кызыл Кыя шаарындагы шаардык балдар ооруканасында врач педиатр болуп эмгектенген. 2002 жылдан азыркы учурга чейин Кызыл Кыя шаарынын медициналык колледжинде терапия сабагынын окутуучусу болуп эмгектенип жатат. Жалпы эмгек стаж: 41 ж. Педагогикалык стаж: 22 ж. «Саламаттык сактоонун отличниги» — 2012 ж

 

 

 

Абдыкадырова Саламат Абдыкадыровна 1963 жылы Ош областына караштуу Ноокат районунда туулган. Билими жогорку. 1980 жылдан 1986 жылга чейин Фрунзедеги медициналык институттун педиатрия факультетинде окуп билим алган. 1986—1987 жылдары Кызыл Кыя шаардык ооруканада врач интерна болуп иштеген. 1987 жылдан 1992 жылга чейин Кызыл Кыя шаардык балдар ооруканасында врач педиатр болуп эмгектенди. 1992 жылдан азыркы учурга чейин Кызыл Кыя шаарынын мед. колледжинде терапия сабагынын окутуучусу болуп эмгектенип жатат. 2012 жылдан баштап, мед колледжде «Усулчу» болуп иштейт. Жалпы эмгек стаж: 38 ж. Педагогикалык стаж: 32ж. «Саламаттык сактоонун отличниги» 2008 ж

 

 

 

Тажибаева Гулнура Калмаматовна 1986 жылы Ош шаарындагы Жапалак айылында туулган. Билимим жогорку. 2003 жылдан 2009 жылга чейин Ош шаарындагы ОШМУ нун мед.факультетинин «Дарылоо иши» адистигинде окуп билим алган. 2009-2011 жылдары ОМОКБ базасында ординатура өткон. 2011-2013 жылы ЦСМ «МЕДИГОС» уй булөлук дарыгер болуп эмгектенген.

2013 жылдан баштап Кызыл Кыя шаарынын медициналык колледжинде терапия сабагынын окутуучусу жана «1 курстар» боюнча бөлум башчысы болуп иштеп келет. Кызыл Кыя шаарынын ОЭМПЦОВП бөлүмүндө врач дежурант болуп иштейт.  Жалпы эмгек стаж: 15 ж. Педагогикалык стаж: 11 ж. Мед колледждин профсоюз тарабынан, шаардык Мериянын атынан «Ардак грамотаны» 2023 ж алган. «Медициналык колледж Ассоциациясы» директорунун диплому менен сыйланган.

 

Шералиева Мундуз Ташполотовна 1986 жылы Баткен областынын Баткен районунда туулган. Билимим жогорку. 2005 жылдан 2011 жылга чейин Бишкек шаарындагы КГМА нын дарылоо факультетинде окуп билим алган. 2011-2013 жылдары Бишкек шаардык ооруканада ординатураны өтөт. 2013-2024 жылдары Кызыл Кыя шаарындагы ЦОВП да реаниматолог болуп эмгектенет. Бир эле мезгилде 2016 жылдан баштап Кызыл Кыя медициналык колледжинде терапия сабагынын окутуучусу болуп иштеп келет. Жалпы эмгек стаж: 13 ж. Педагогикалык стаж: 8 ж. Мед колледжинин профсоюз тарабынан, шаардык Мериянын атынан «Ардак грамота» сыйлыгын алган.

 

 

 

 

Айип кызы Гулнур 1992 жылы Кызыл Кыя шаарында туулган. 2009-2015 жылы ОШМУ нун мед.факультетинде окуган. 2015-2018 жылы Кызыл Кыя шаарында терапия бөлумундө ординатураны өтөт. 2019 жылдан баштап азыркы учурга чейин Кызыл Кыя медициналык колледжинде терапия жана үй бүлөлүк медицина сабагынын окутуучусу болуп иштейт. Жалпы эмгек стаж: 9 ж. Педагогикалык стаж: 5 ж. Мед колледждин «Ардак грамота» сыйлыгын алган.