Түзүмү

Медайым иши предметинин башчысы

Кыргызбаева Б.Х 1994-жылы Кызыл Кыя шаарындагы медициналык окуу жайын ийгиликтуу аяктап медайым кесибин алган . Ошол эле жылы Кызыл Кыя шаарындагы №2 поликлиникада
медайым болуп эмгек жолун баштаган 2001-жылы Баткен Мамлекеттик Университетинин Кызыл-Кыя гуманитардык институтуна тапшырып 2004 жылы биология  мугалими деген кесибин алган 2000-жылы Кызыл Кыя медициналык окуу жайына лаборант болуп жумушка кабыл алынган 2001-жылы ушул эле окуу жайга мугалим болуп которулган 2009-жылы Кызыл- Кыя медициналык окуу жайынын «Медэкстрим» жаштар уюмунун башчысы болуп дайындалган
2012-жылы Кызыл Кыя шаардык кецешине депутат, тораганын орун басары болуп дайындалган

Арналиева Гулмира Акимовна
Туулган жылы: 06 06 1977
туулган жери Ноокат райну Кыргыз — Ата айылы  Улуту: Кыргыз
Билими: атайын орто – акушерка жана жогорку – биология мугалими
Иштеген жери: төрөт үйү, Кызыл – Кыя медициналык колледжди
Аткарган кызматы: «Медайым иши негиздери» сабагынын окутуучусу, Бөлүм башчы
Жалпы эмгек стажы 19 жыл
Акыркы 3 жыл ичинде катышкан конференциялары сертификаттар «Тесттик тапшырмаларды иштеп чыгуу», 2021-жыл, «Саламаттыкты сактоо уюмдарында жугуштуу орууларды көзөмөлдөө» 2022-жыл, «Жогорку мектептин педагогика жана психологиясы» 2022-жыл, «Педагогика жана окутуунун методикасы» 2024-жыл.

Маманазарова Н.С
1972 жыл 22 майда туулган
1994 ж Кызыл Кыя медициналык
колледжинин фельдшер адистигин
аяктаган.

Тохтасынова М.П
1978 ж 15 июлда туулган
1998 жылы Кызыл Кыя
Медициналык колледжинин
акушерство адистигин аяктаган
2004 жылы ОшГу нун биология
факультетин аяктаган.

Девриш-Оглы Исмоил
1963 жылы 22 майда торолгон
1984 жылы Кызыл Кыя
Медициналык колледжинин
фельдшер адистигин аяктаган