Түзүмү

Фармация предметтик бирикменин башчысы

Гудушева Турсунай Узаковна

Туулган күнү:  1960 – жыл 10- октябрь

Билими:  Ош мамлекеттик педагогикалык инститтут, биология жана химия адистиги

Эмгек стажы: 46 жыл

Сыйлыктары:  Кызыл Кыя шаардык кенешинин «Ардак грамотасы».

Кызыл Кыя шаарынын мэриясынын «Ардак грамотасы».

Кыргыз республикасынын билим беруу, илим жана жаштар саяясаты министрлигинин «Грамотасы»

Сертификаттар:

  1. Ош облустук мугалимдердин билимин оркундотуу институту 80 саат.
  2. «Окутуунун иновациялык технологиялары. Окутуудагы компетенттуулук мамиле» 72 саат
  3. «Өзүн – өзү баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо» 16 саат.
  4. «Санарип»
  5. «Жогорку мектептин педагогика жана психологиясы» 48 саат.

 

Суюнчуматова Айгул Жоробаевна

Туулган куну: 13.04.1980

Билими: Бишкек шаары . И. Арабаев атындагы КГПУ. Химия жана биология адистиги.

Эмгек стажы: 22 жыл

Сыйлыктары: Кызыл Кыя медициналык колледжи «Ардак грамотасы».

Сертификаттар: «Эл баасы» аккредитациялоо агенттиги. «Өзүн – өзү баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо» 16 саат».

 

 

 

Ахмедова Насиба Мажитовна – 20.05.67г.р.

Образование – высшее

Окончила Таш.Фармацевтический институт, 1993г

Стаж – 35лет

Преподователь по фармацевтической технологии

Награждена почетной грамотой ККМК в честь дня медицинского работника 2009г.

Награждена почетной грамотой Баткенского областного здравоохранения в честь 60 –летия ККМК 2011г.

Награждена почетной грамотой почетной грамотой мэрией г. Кызыл-кия в честь 8 – марта 2017г.

 

Тилякова Дильнара Турдикуловна – 23.03.68г.р.

Образование – высшее

Окончила Таш.Фармацевтический институт, 1992г

Стаж – 32лет

Преподователь по фармакогнозии.

Награждена почетной грамотой Баткенского областного здравоохранения в честь дня медицинского работника 2023г.