Кызыл-Кыя медициналык колледжи миңдеген медициналык кызматкерлерди даярдап чыгарууда.