Кызыл-Кыя медициналык колледжинде студенттердин  өздүк көркөм чыгармачылык кружогу иштейт.